Hát trống quân

Xã Dạ Trạch: Bảo tồn nghệ thuật hát Trống quân qua trường học

(08:04 30/3/2020) 
Hát Trống quân xưa phổ biến rộng rãi khắp vùng trong tỉnh Hưng Yên, tập trung nhiều nhất phải kể đến các huyện như: Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Văn Giang.