Tin Kinh tế - Chính trị

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Dạ Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2022

(25/3/2020 11:13 UTC+7)
Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Dạ Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2022 Thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 06/11/2019 của Đảng ủy xã Dạ Trạch về “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dạ Trạch lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”.

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Dạ Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 06/11/2019 của Đảng ủy xã Dạ Trạch về “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dạ Trạch lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”.

Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chiều ngày 21/02/2020, tại Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Dạ Trạch, chi bộ Trường Tiểu học Dạ Trạch đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị minh Hoàn -  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Dạ Trạch, đồng chí Nguyễn Tiến Lộc - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách chi bộ và 19 đồng chí Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Dạ Trạch cùng các đồng chí đoàn viên ưu tú cũng có mặt tham dự đại hội.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của nhà trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị Đại hội

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ trường tiểu học Dạ Trạch đã lãnh đạo các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 -2022. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã có 02 ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ xã Dạ Trạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn thị Minh Hoàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Dạ Trạch đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ trường tiểu học Dạ Trạch đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hoàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Dạ Trạch

  phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đỗ Hồng Hà tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường tiểu học Bồ Đề  nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bầu cử Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Kết quả Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: 

           - Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Chức vụ Bí thư chi bộ

           - Đồng chí An Thị Thắng  - Chức vụ Phó Bí thư chi bộ

           - Đồng chí Nguyễn Hữu Quang - Chức vụ Chi ủy viên Chi bộ. 

Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã gồm 12 đồng chí.

Đại hội chi bộ trường tiểu học Dạ Trạch đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết chi bộ được thông qua là căn cứ, cơ sở để chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của trường trong thời gian tới.